Deporto
2015

I mitt arbete söker jag kontakt med ett minne; strävar efter att göra det konkret. Jag knyter samman mitt liv med tidigare generationer.
Genom att hugga i sidentyg med en kniv, pressa samman säckväv, spika upp ylletyg på väggar och hissa upp det i rep har jag överfört min upplevelse av ett minne till konkreta objekt.

Material: Siden, ullfilt, rep, säckväv.