Gräv en grop
2015

Installation
Material: Ylletyg, lerjord, stål.
Advanced Time, A-Venue, Göteborg, hösten 2015.