Gräv en grop
2015

Jag rör mig i ett landskap. Vadar i lera. Gräver fram min historia.
Med ylletyg och lera bygger jag en bro till det förflutna.

Material: Ylletyg och lerjord.


Foto från utställningen Advanced Time på A-Venue hösten 2015.