Gräv en grop
2015

Installation
Material: Ylletyg och lerjord.
Advanced Time, A-Venue hösten 2015.