Sovsäck
2015

Installation
Material: Siden, säckväv, linsnöre.