Artist statement


Utan minnet har vi inget vi själva kan forma om.


Jag bär på fragment inom mig, bildrutor som går på repeat. Jag vill dra ut de här bilderna, cirkla runt dem och ge dem en fysisk kropp.

Jag rör mig kring ett avbrott, en slags defekt cirkulation som jag försöker bringa ordning, eller försöka förstå. Jag arbetar främst med skulptur och installation just för att ge minnena en konkret kropp. Det kräver att man undersöker i rörelse och i relation till kroppen och rummet. Jag vrider och vänder på arbetet jag gör. Flyttar fram och tillbaka och mäter det ständigt mot den egna kroppen. Att arbeta med skulptur eller installation ger mig möjligheten till att bearbeta och omvandla det upplevda. Jag triggar fram lagrade minnen genom fysisk handling och väljer material utifrån det som behöver bli sagt. Jag använder mig ofta av trä och gamla textilier och kläder som stampas i aska eller gropar jag gräver. Textilierna är båda de egna och andras. De hämtas från garderober och förråd, second hand- och militära överskottsbutiker.

Min konstnärliga process består av flera delar som sammanstrålar till en och samma punkt. Jag närmar mig minnen, drömmar och erfarenheter genom repetitiva handlingar där målet är att nå kärnan i en händelse. Jag vandrar i gränsområden i Finland och Norge i spåren av andra världskrigets fångar och soldater. I processen blir jag själv, min kropp, till bilden. Denna bild söker jag efter i teckningar och modellbygge i skala. Jag skriver, söker i litteratur och i krigsarkiv. Arbetar parallellt fram skulpturer och bygger installationer.

Jag söker efter ett sätt att nå över till erfarenheter i en tid där vi lärt oss att inte minnas.


Dominika Kemilä
Göteborg 15:e februari 2018