Artist statement


Jag frammanar minnen och greppar tag i de erfarenheter som blivit undangömda och glömda. Jag bygger objekt i trä som sedan lindas med lakan och gamla kläder. Det är en läkeprocess där tygerna masseras eller stampas ned i gropar jag gräver. Tygerna täcks med läkande material. Mald krita, vax, lerjord och aska. Det är material som bär på en dubbelbottnad betydelse, med det gemensamma att de kommer från jorden och trädet. Från det nedbrunna och stenen i marken och botten.
Objekten är färdmedel som drar och dras av ofta fem till åtta meter långa linor och remmar.
Jag söker efter förankring, ett sätt att dra ut minnena och ge dem legitimitet. Utan minnet har vi inget vi själva kan forma om.


Dominika Kemilä
Göteborg 31:a augusti 2017Foto från vandring i Norge 2016.