Transporto
2017

Jag hämtar erfarenheter från det förflutna.
Transporto handskas med själva handlingen; att vara en bärare av tidigare generationers upplevelser. Arbetet sträcker sig ut efter undangömda minnen.

”Minnesbilder flimrar förbi framför ögonen. En hand greppar tag i en av bilderna och följer djupare in i dem. Fötter rör sig framåt i skogen och uppe på bergen, sedan ner igen för att ta reda på om den borttappade kunskapen finns där nere i marken. Det grävs gropar. Tyger trycks ner i hinkar med lera, krita och grötliknande smet. Kläder sparkas in med lera. Miltärtröjor stampas med aska.”

Transporto belyser vår relation till minne och historia. Mina rötter finns i forna Sovjet; i Vitahavskarelen, Ingermanland, Polen och Belarus. Arbetet undersöker hur vår intränande blick formar oss till individer. Titeln Transporto härstammar från det latinska verbet trānsportō som betyder Jag bär över, Jag transporterar.

Projektet Transporto består av tre skulpturer; Sink, Last och Tidsspann.
Material: Militärtröjor, barnoveraller, koftor och blusar. Bomullslakan, linnetrikå, lindrev, trä, lerjord, krita, aska, råg, bivax.


Foton från examensutställningen på FIX-fabriken juni 2017


Händerna hålls mot leran


Detaljbilder