Stipendiat 2019

Kristinehamns konstmuseum

16 februari – 31 mars 2019

Dominika Kemilä har valt att forska i mänsklig utsatthet, uppbrott och flykt. Stipendiaten har framgångsrikt omformulerat svåra ämnen till konst som installationer, foton och målningar. Det har getts stöd för detta arbete i tidigare stipendier och Kristinehamns konstmuseum och Vänföreningen Kristinehamns konstmuseum vill också stödja Dominika Kemiläs fortsatta utforskande i hur vi människor relaterar till existentiella frågor. Stipendiet markerar en tilltro till konstens kraft i en utsatt nutid med många på flykt.

Dominika Kemilä är född i Karlstad 1985 och uppvuxen i Forshaga, Värmland. Numera bor och verkar hon i Göteborg. Hennes konst uttrycks genom skulpturer, måleri och installationer. Verken består ofta av klädesplagg och andra textilier som handlar om spår efter människor och som vittnar om ett uppbrott.

 

Hennes konst är högst aktuell eftersom vi under den senaste tiden fått se enorma flyktingströmmar där människor på grund av krig och terrorism fått lämna allt efter sig.

Rulla till toppen